Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

asystent z doktoratem w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ

2006 – magister filologii polskiej (Językowy obraz Karpat polskich zawarty w mikrotoponimii Gorców) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa prof. UJ

2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa prof. UJ

2006–2019 – nauczycielka w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum (Zakopane)

 

Obszary badawczetoponimia, oronimia, etnolingwistyka, słownictwo gwarowe i ogólnopolskie, kultura języka, dydaktyka gramatyki języka polskiego.

 

Działalność dydaktyczna: w roku akademickim 2019/2020 prowadzi ćwiczenia z kultury języka polskiego oraz warsztaty sprawności językowej.

 

Działalność kulturalna i popularyzatorska: współtwórczyni Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego, prowadząca wykłady dotyczące toponimii Karpat (SKPG w Krakowie oraz KPT im. M. Sieczki w Krakowie), autorka i korektorka tekstów publikowanych w „Gazecie Górskiej” i oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl); prowadząca spotkania autorskie (Zakopiański Festiwal Literacki, Spotkania z Filmem Górskim w Zakopanem), przewodniczka po Zakopanem (TVP 3 Kraków).

 

Członkostwo: Kapituła Literackiej Nagrody Zakopanego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Krakowie, Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie, Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. K. Bachledy w Zakopanem.

 

Nagrody: I miejsce w Konkursie im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej (2016).

 

Najważniejsze publikacje:

2019, Gwarowe i niegwarowe podstawy współczesnych toponimów tatrzańskich [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, pod red. R. Przybylskiej, M. Raka, A. Kwaśnickiej-Janowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 391–397.

2012, Hydronimy polskiej części Tatr Wysokich w interpretacji semantyczno-motywacyjnej [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, pod red. M. Pachowicz i K. Choińskiej, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 141–148.

2010, Językowy obraz Karpat polskich zawarty w mikrotoponimii Gorców, „Onomastica” LIV, s. 121–138.

[w druku] Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr (rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” COTG PTTK).