Mgr Ewa Kubusiak

asystent w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, studiuje filologię rosyjską na Wydziale Filologicznym UJ

2019 – magister filologii polskiej [Socjolekt przestępcy w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego („Jabłuszko”, „Spojrzę ja w okno” i „Nikt nie da nam zbawienia)]

 

Obszary badawcze: socjolingwistyka, lingwistyka tekstu, teoria dyskursu, dyskurs pogranicza, problem tożsamości kulturalno-językowej, dyskurs feministyczny, językoznawstwo porównawcze polsko-rosyjskie, onomastyka literacka, dialektologia

 

Działalność dydaktyczna: w roku akademickim 2019/2020 prowadzi ćwiczenia z kultury języka oraz historii języka

 

Najważniejsze publikacje:

Tożsamość językowo-kulturowa a twórczość literacka (na przykładzie „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” Sergiusza Piaseckiego) [w:] Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości, pod red. B. Żebrowskiej-Mazur i R. Mazura, Kraków 2019.

Sergiusz Piasecki – człowiek pogranicza i jego język (na podstawie powieści „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy) [w:] Na pograniczach. O stosunkach społecznych i kulturowych, pod red. R. Lipelta, Sanok 2018.