Mgr Ewa Kubusiak

Asystent w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, ukończyła polonistykę antropologiczno-kulturową na Wydziale Polonistyki UJ oraz rusycystykę w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
Obszary badawcze: socjolingwistyka, teoria dyskursu, tekstologia, dyskurs pogranicza, problem tożsamości kulturowo-językowej, językoznawstwo porównawcze polsko-rosyjskie, onomastyka literacka, dialektologia
Działalność dydaktyczna: prowadzi ćwiczenia z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, historii języka i kultury języka
Najważniejsze publikacje:


Leksyka przestępcza w trylogii złodziejskiej Sergiusza Piaseckiego, „LingVaria” 16, nr 1 (31), 2021.
Tożsamość językowo-kulturowa a twórczość literacka (na przykładzie „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” Sergiusza Piaseckiego), [w:] Nasz język ojczysty: różne oblicza tożsamości, pod red. B. Żebrowskiej-Mazur i R. Mazura, Kraków 2019.
„My” czy „oni”? Obraz kultury pogranicza na przykładzie polskich przewodników po Bieszczadach, [w:] Na pograniczach: ekonomia i polityka, pod red. P. Frączka i J.K. Karolczuk, Sanok 2019.