Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Współczesnego Języka Polskiego

Wykłady i ćwiczenia:

Gramatyka historyczna języka polskiego (w., ćw.)

Językoznawstwo ogólne i porównawcze (w.)

Teoria języka z elementami historii języka (w.)

Wprowadzenie do lingwistycznej teorii tekstu i dyskursu (w.)

Dyskurs publiczny - dyskurs prywatny (w.)

Metodologia lingwistycznych badań kontrastywnych (w.)

Teoria języka z metodologią badań nad językiem (w.)

Dwujęzyczność twórców literatury polskiej (w.)

Gramatyka opisowa języka polskiego (ćw.)

Język staro-cerkiewno-słowiański (ćw.)

Historia języka (ćw.)

Kultura języka (ćw.)

Warsztaty pisania (ćw.)

Warsztaty sprawności językowej (ćw.)

Seminaria licencjackie i magisterskie, seminarium metodologiczne dla doktorantów